ડેવિલ સર્કિટ અને જીવન

ગઈ કાલે જ અમે ડેવીલ સર્કિટની અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલી સ્પર્ધામાં ભાગ લીધેલો. તેમાં પાંચ કિલોમીટરનું અંતર કાપવા દરેકે અલગ અલગ પંદર ઓબ્સ્ટેકલ્સમાંથી પસાર થવાનું હતું. Continue reading


એક અદભુત વિભૂતિ :

પ્રમુખ સ્વામી વિશે મેં અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ પણ વાંચ્યું કે સાંભળ્યું છે, તેવું કદાચ બીજા કોઈ માટે ક્યારેય જાણ્યું નથી. તેમનું ન્યારું વ્યક્તિત્વ સદાય પ્યારું અને મારું લાગ્યું છે. તેમની ભક્તિથી મળતી શક્તિનું વર્ણન શબ્દોમાં થઇ શકે તેમ નથી. આમ તો પિતા પર થી પુત્રની ઓળખાણ થાય પણ આજે મારા જેવા સેંકડો લોકો “બાપા”ને લીધે “બાપ્સ”ને ઓળખતા થયા છે. Continue reading