સુપર-ડુપર હેપ્પી

હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જ એક વિખ્યાત સમાચારપત્રમાં એક વાત છપાયેલી કે જુદા જુદા દેશોમાં લોકો કેટલા અંશે સુખી છે તે અંગે સર્વે કરાયો અને તેમાં ભારતનો ક્રમ સવાસોની આસપાસ રહ્યો. અલબત્ત પાકિસ્તાન અને ચીનના નંબર ૯૦ની આસપાસ છે! સીધા શબ્દોમાં કહીએ તો ભારત દેશમાં લોકોનો હેપ્પીનેસ ઇન્ડેક્ષ ખુબ નીચો છે! Continue reading


આઉટ ઓફ ટ્રેક

એક કોલેજમાં દરેક શબ્દને આનુસંગિક આઉટ ઓફ ટ્રેક અર્થઘટન કરવાની સ્પર્ધા યોજાઈ. તેમાંના કેટલાક અહીં રજુ કર્યા છે…
સ્વભાવ : પોતાનો હોય તો પ્રભાવી ને બીજાનો હોય તો વિભાવી… અભાવ વગર જેનો નિભાવ ન થઇ શકે…
માણસાઈ… ઉંમર વધતા ઘટવા લાગે તે…
સત્તા… જે મળતા જ સાચા લક્ષણો ઝળકવા માંડે તે…
પુરુષાર્થ : કરવાની સલાહ આપવા વાળા ક્યારેય ન કરે તે…
ભગવાન : એક પરીકલ્પના, જેના નામે અબજોનો વેપાર કરી શકાય… Continue reading


ત્રણ પ્રકારના જીવન

જિંદગીને ત્રણ રીતે જીવી શકાય. એક તો હપ્તામાં, એટલે કે રોજની મજા રોજ જ કરી લેવાની. બીજું એક સાથે! એટલે કે સાહીઠ સુધી કમાઈને, પછી ભેગું કરેલું એકસાથે વાપરવાનું! ને ત્રીજું છે ક્યારેય નહીં… એમાં આખી જિંદગી ધ્યેય અને સફળતા પાછળ દોડ્યા જ કરવાનું, મજા-બજા ભૂલી ને! Continue reading


હું શું કરી શકું?

મારી ફરજ એ છે કે… હું ભૂખ્યાને ભોજન આપુ, પણ ‘કોળિયો ચાવીને આપો’ એવી આશા રાખે તો હું શું કરી શકું?
મારી ફરજ એ છે કે… હું તરસ્યાને નદીનો રસ્તો બતાવું, પણ ત્યાં જવા એ તૈયાર જ ન હોય તો હું શું કરી શકું?
મારી ફરજ એ છે કે… હું ચર્મરોગ(બીમારી)ની દવા આપું, પણ વલુરવું એનો શોખ હોય તો હું શું કરી શકું? Continue reading


ફેંકમફેંક

ફેંકમફેંક :
આજે કોલેજમાં એક અલગ જ પ્રકારની સ્પર્ધા હતી, ફેંકવા(ગપ્પા મારવા)ની સ્પર્ધા! જે કંઈ પણ બોલો તે સાચું ના હોવું જોઈએ… જો કે ગપ્પા તો એકએકથી ચડે એવા હતા, પણ ઝીલેલા ગપ્પામાંથી વાંચવા જેવા કેટલાક જ રજુ કર્યા છે! Continue reading


ભાઈ! તું ભૂલો પડ્યો…

“પહેલા હું મારી સ્કુલ પૂરી થાય અને કોલેજ શરુ થાય એ માટે મરી રહ્યો હતો,

પછી કોલેજ પૂરી કરીને કામ શરુ કરવા માટે મરી રહ્યો હતો,

પછી લગ્ન કરવા અને સંતાનો જન્મે તે માટે મરી રહ્યો હતો,

પછી મારા બાળકોને મોટા કરવા માટે મરી રહ્યો હતો,

પછી હું નિવૃત્ત થવા માટે મરી રહ્યો હતો,

અને હવે હું ખરેખર મરી રહ્યો છું ત્યારે મને સમજાયું છે કે હું જીવવાનું જ ભૂલી ગયો હતો.”

આ મેસેજ હમણાં થોડા દિવસ પહેલા વોટ્સએપ પર અંગ્રેજીમા વાંચેલો. છ લાઈનમાં આખી જિંદગીનો સાર કહી દીધો હોય એવું લાગ્યું. Continue reading